Veimeldinger

På denne siden legger vi ut informasjon om status for veiene til Gråsjøveien veilag. Det vil også bli informert om planlagte arbeider som kan påvirke fremkommeligheten.


15.5.24 Gråsjøveien høvlet

Gråsjøveien er høvlet helt opp til toppen ved Gråsjøen. Sideveier er tatt i den grad de har tørket opp og det går med langskrape. Håper vi da har bra kvalitet på veien utover sommeren.


24.10.23 Tømmerdrift 

Austad Skog skal ha tømmerdrift ved Myrfloveien, og utkjøring vil foregå ned Gråsjøveien fra Myrfloveien. Oppstart vil antagelig være fra ca 30. oktober. 

Ta hensyn og husk at tømmerbilen trenger stor plass i svinger, møteplasser og når den skal snu. Ikke parker så du sperrer for tømmerbilene.


28.4.23 Oppdatering

Veien er brøytet og det er en blanding av snøføre og bart i kjørebanen. Sterk vind torsdag hadde gjort at der var blåst igjen ovenfor Oasen på vei opp til toppen. Veien blei frest opp igjen tidlig fredag morgen.
Velkommen til årsmøte i veilaget lørdag. 


13.4.23-24.4.23 Veien er stengt

Oppdatert 19.4.23

Etter dagens befaring av veien har vi bestemt at Gråsjøveien holdes stengt til over helgen (til 24.04.23) for at veien skal tørke opp bedre og få satt seg ordentlig.

Dette er en investering i fremtidens vei igjennom mindre vedlikehold, Vi ber om forståelse for dette, selv om det kanskje ødelegger noens planer for hyttetur. Vi beklager eventuelle ulemper dette medfører.

13.4.23

Vårløsningen har begynt på fjellet og det begynner å bli våt og løs veibane, og etter befaring i dag ser vi en stor fordel i å stenge veien for en kort periode for å ivareta veien best mulig for fremtiden.

 Veien fikk ikke satt seg i høst etter grusingen, og det er meldt dårlig vær/regnvær de nærmeste dagene i tillegg.

Veien blir derfor stengt for allmenn ferdsel fra i ettermiddag (torsdag 13. April) og frem til onsdag 19. April kl 10:00.

Vi beklager eventuelle ulemper dette medfører, men håper alle har forståelse for dette tiltaket for å sikre veien best mulig.

 Hvis spørsmål, kontakt oss på e-post: post@grasjoeveien.no .

 Vennlig hilsen

Styret Gråsjøveien veilag


20.10.22 Ferdigstilling av oppgradering

Gråsjøveien er nå ferdig gruset opp. Høvling pågår i disse dager og da er oppgraderingen endelig ferdig. Først nå når høvlingen er gjort vil veien bli plan og få sin endelige bredde. Så får vi bare håpe på litt mildvær fremover slik at veien får satt seg før vinteren kommer. Styret må på vegne av entreprenør få beklage at ferdigstillingen har tatt en måned mer enn planlagt. Stikkveiene er også ferdig gruset.29.9.22 Bløtt og løst etter regnværet

Utkjøringen av grus på veiene har stoppet opp noen dager da det blei for bløtt etter alt regnværet i begynnelsen av denne uka. De starter opp utkjøringen igjen neste uke når det har tørket opp litt. 

Veien er for tiden veldig løs og sporete. Det er mulig å kjøre, men det anbefalles ikke å benytte for lave biler. Det verste partiet er ved den gamle vinterparkeringa. Oppover lia er det kjørt på grus i noen partier, men ikke i andre. Ta overgangen mellom disse partiene pent.

Arbeidet på vegen vil fortsette i hvert fall i to uker til.

13.9.22 Grusing av veiene er i gang

Oppgrusingen av veiene er nå i gang. Grovknuseverket er på plass og finknuseren kommer i løpet av et par dager. 

Utkjøringen av masser starter ovenfor Hanestadnysetra, men vil fort komme i gang også andre steder. På de dårligste 7 stekkene av Gråsjøveien legges det ut duk, grovmasse og finmasse. Resterende får en nytt slitelag med finmasse. Samtidig kjøres det ut masser på stikkveiene, slik det er avtalt for den enkelte stikkvei.

De neste 2-3 ukene må det påregnes at det kan bli noe ventetid og redusert kvalitet på veien mens arbeidene pågår. Kjør pent, ta hensyn til de som jobber og legg inn litt ekstra tid. Vær oppmerksom på at veien nå har løse masser som krever ekstra varsomhet ved kjøring.

Grovknuser har startet

10.8.22 Status 

Hoveddelen av grøfting og skifte av stikkrenner ble utført før sommerferien, men noe gjenstående tas i august. Planen nå er at knuseverket settes opp og grusing utføres i første halvdel av september. 


21.6.22 Oppgraderingen av Gråsjøveien har startet

Nå har arbeidet med oppgradering av Gråsjøveien kommet et viktig skritt videre. Gravemaskiner er i gang med utbedring av grøfter og stikkrenner (rør under veien). Dette arbeidet vil pågå de neste 14 dagene. Klargjøring av grusuttaket vil også pågå. Det må påregnes litt venting spesielt når stikkrenner skiftes, ettersom veien da må graves over. Kjør pent da veien vil bære preg av at arbeid pågår. Oppgrusing og ferdigstilling av veien vil ikke skje før etter ferien, fra medio august. Forvent derfor ikke en "ny" vei før til høsten.
Arbeidet med stikkveier vil pågå i parallell. 


20.5.22 Planer for juni

Fossbrua vil få oppgradert tredekke før sommerferien. (ikke veilagets ansvar)

Arbeidet med stikkrenner og grøfter starter medio juni 22. Gråsjøveien blir sperret i korte perioder når stikkrenner byttes. Mer info kommer. Se også Opprusting av Gråsjøveien 2022.


Oppgradering av grøft 20. juni.


8.4.22 Status

Gråsjøveien er stort sett bar, men det kom litt snø tidligere i uka så det er glatt enkelte steder i skyggepartiene. Vær spesielt oppmerksom ved brua over Gråsjøbekken midt i lia. På dagtid tiner det fortsatt i sola slik at det blir litt sporete i disse partiene. Tilpass farten. Det er nå meldt kalde netter gjennom påsken, så da vil det være best kjøreforhold på natt og formiddag.

Ryddinga av trær langs veien er ferdig til påske. Se bilde nedenfor tatt ved brua over Gråsjøbekken på onsdag 6.4.


30.3.22 Status veien og trerydding

Gråsjøveien er nå i hovedsak bar på hele strekningen. Telen er ikke gått, men topplaget vil tine opp og bli bløtt ved varmegrader og i sola på dagtid. 

Vi oppfordrer til at det i størst mulig grad kjøres på morgen, kveld eller natt når veien er frosset. Dette er spesielt viktig for tunge biler.

I dumpa ved utløpet av Stormyra rett nedenfor hyttefeltet, har det vært problemer med at bekkeløp har frosset og derfor måtte tines. Ta ekstra hensyn der. 

Det vil foregå rydding av trær langs Gråsjøveien fra bommen til den gamle vinterparkeringa i perioden fram til påske. Dette kan medføre noe venting da det benyttes skogsmaskin. Trefellingen er forberedelser til oppgraderingen av Gråsjøveien i sommer.