Betaling for bruk av Gråsjøveien

Betaling av veiavgift til Vipps 736611.  Skriv registreringsnummer i meldingsfeltet.

Alternativt kan det betales kontant med konvolutt i bomkassa.


Priser pr tur:

Personbil sommer    - kr 120,-

Personbil vinter         - kr 170,-

(fra 1.11. til 15.5.)

Traktor                        - kr 120,-

Traktor med henger - kr 170,-

Lastebil / Buss          - kr 220,-

Moped / MC / ATV  - kr   50,-


Sesongkort:

Personbil helt år        - kr 2000,-

Jeger (20.8. - 24.12.)   - kr 750,-


Alternativ kan det betales til konto 1850 07 20987.
Merk med kjøretøyets registreringsnummer.


Gråsjøveien er eid av Sameiet Gråsjøveien veilag. Andelseiere kan bruke ett kjøretøy ad gangen inkludert i betalingen av faste vedlikeholdskostnader. Kjøretøy ut over dette må det betales for.


Avgiftene vedtas av årsmøte i veilaget. Hytteeier har ikke lenger plikt til å betale årskort, men kan selvsagt gjøre det for ekstra biler. Dette gjelder for veilaget for hele Gråsjøveien som ble etablert ved dom i jordskifteretten. Alle hytteeiere og grunneiere er nå pliktige andelseiere i veilaget og må betale sin andel av vedlikeholdskostnader for sommer og vinter.