Kontakt styret for veilaget

Styret for Sameiet Gråsjøveien veilag (org.nr. 826 499 982) som ble valgt på årsmøte 2024:

  • Leder: Tallak Dieset - tallak-dieset@stor-elvdal.kommune.no
  • Nestleder: Sigbjørn Solvin - sigbj-so@online.no
  • Styremedlem: Ole Arne Hagen - olearne@linnea.as
  • Styremedlem: Erling Øvergaard - eroeva@online.no
  • Styremedlem: Oddveig Otnes - otnes1@hotmail.com
  • Varamedlem: Torbjørn Rognstad - torbj@rognstad.net 
  • Varamedlem: Trond Egil Grønvold - trondeg@online.no


Innbetalinger administreres av Sør-Østerdal Regnskapslag SA.


Henvendelser til styret sendes ved å fylle inn skjema nedenfor eller epost til post@grasjoeveien.no

 
 
 
 

Vedlikehold og brøyting

Gråsjøveien veilag har inngått avtale med Per Gunnar Rønningen om brøyting og kritisk vedlikehold på sommerstid for sesongen 2023-2024.

De som har avtale med entreprenør om måking av vei inn til hytta anmodes om å informere Per Gunnar Rønningen med en sms på 901 21 530 noen dager før ankomst (tirsdag  før helg).