Stikkveier

En stikkvei er en felles vei for 2 eller flere eiendommer. Jordskifterettens dom 20.08.2020 innebar at disse stikkveier kan søke om at stikkveien tas opp i veilaget. 


For å få en felles minimumsstandard på de veien som opptas i veilaget har styret fastsatt "Veiklasse 5 - Sommerbilvei for tømmerbil uten henger" med noen unntak, som krav. Se krav til stikkveier.


Oppsitterne til de nevnte stikkveier i henhold til vedtektene, må for å få sin vei opptatt i veilaget gjøre som følger: 

  • Dere tar stilling til opprustningene som må gjennomføres før det evnt. kan søkes om at stikkveien skal tas inn i veilaget eller forbli utenfor veilaget slik det er nå (uten krav om opprustning).
  • Dere sender felles tilbakemelding om hvilken beslutning som er valgt til styret i
    Gråsjøveien veilag post@grasjoeveien.no innen 20.04.2022. Status: Styret har mottatt svar fra alle stikkveier. 
  • Ved ønske om å tre inn i veilaget, begynner hytteeierne å ruste opp stikkveien.
    Opprustingen bør helst ferdigstilles innen 31.08.2022.
  • Styret besluttet 20.10.22: Opptak av stikkveier i veilaget utsettes til juni-23. Da får veilaget en kontroll på hvordan veiene har tålt vinteren før opptak.
  • Se forøvrig informasjon utsendt i mars 2022 eller kontakt styret. 

Dersom det ønskes grus fra det mobile knuseverket som settes opp i forbindelse med opprustningen sommeren 2022, må styret ved leder ha beskjed innen 31.05.2022 om forventet forbruk.